Så hanterar du en tvist med kreditbolagetOm du har tagit ett SMS-lån och känner dig missnöjd av någon anledning finns alltid möjligheten att kontakta en konsumentvägledare hos kommunen för rådgivning. Konsumentvägledaren kan ge dig råd om hur du ska gå vidare om denne bedömer att du har fog för din kritik eller ge råd om hur du ska agera för att reda ut en tvist.

Du kan också anmäla lånebolaget direkt till Konsumentverket om du vill. Konsumentverket har som uppgift att dels informera medborgarna om konsumentlagstiftningen men också att utöva tillsyn över konsumentmarknaden. Det betyder med andra ord att de kan utfärda vite om företag inte sköter sig eller stoppa deras verksamhet. Detta har också Konsumentverket gjort några gånger gällande SMS-låneföretag. Exempelvis fick Lendo ett vitesföreläggande som innebar att Konsumentverket förbjöd företaget från att fortsätta med en viss typ av marknadsföring. Om Lendo ändå fortsatte skulle de behöva betala vite.

Vill du ha en tvist med lånebolaget prövad ska du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan skicka in din anmälan direkt över nätet om du vill och på ARNs webbsida finns tydliga instruktioner över vad du behöver ta upp i anmälan.

Som låntagare har du också rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om du väljer att utnyttja ångerrätten ska du tala om får långivaren att du ångrat dig och sen betala tillbaka pengarna inom 30 dagar från och med den dag du meddelade att du vill utnyttja din ångerrätt. Du kommer att behöva betala ränta för de dagar du lånat pengarna, men eventuella avgifter kommer du inte att behöva betala.

Ångerrätten är inget som långivaren kan avtala bort med dig som kund, så oavsett om det finns med i låneavtalet eller inte så har du rätt utnyttja ångerrätten eftersom den finns reglerad i konsumentkreditlagen. Om låneföretaget inte vill acceptera att du ångrar lånet så ska du anmäla dem till Konsumentverket och till ARN för att få din tvist prövad.

Om du väljer att utnyttja ångerrätten så är det bra att veta att långivaren kanske inte längre vill ha dig som kund i framtiden. Det finns ingen lag som tvingar kreditgivarna att ta kunder, utan de kan själva välja vilka kunder de vill ha. En del människor har satt i system att utnyttja ångerrätten vilket är något som lånebolagen förlorar på och därför kan de vara ovilliga att bevilja nya lån till den som en gång utnyttjat sin ångerrätt.

Har du fått en faktura du anser är felaktig ska du bestrida denna omgående genom att kontakta lånebolaget skriftligen och berätta varför du anser att fakturan är felaktig. Se till att du har kopior som styrker att du bestridit fakturan och spara alla mail eller brev du får från låneföretaget som bekräftar att de mottagit din bestridan. Hos Hallakonsument finns utförliga beskrivningar på vad din bestridan ska innehålla för uppgifter och hur du ska gå till väga.

Om du bestrider en faktura är det viktigt att du fortsätter skicka in din bestridan till inkassobolag och Kronofogden om lånebolaget trots allt går vidare med ärendet, annars riskerar du att få en betalningsanmärkning. Ta också kontakt med Kronofogden för rådgivning så fort du får ett brev med betalningsföreläggande om hur du ska göra så att du inte riskerar att få en betalningsanmärkning.

Vill du ha utförligare information och råd om hur du ska gå till väga om du är missnöjd med lånebolaget eller har hamnat i en tvist så rekommenderar jag dig att du vänder dig till någon av dessa instanser:

Konsumentvägledaren hos kommunen, kolla på din kommuns webbsida efter kontaktinformation

Hallakonsument.se – Konsumentverkets konsumentrådgivning på distans. Du kan ringa eller chatta med en konsumentrådgivare.

Konsumentverket

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Kronofogden

Samtliga listade instanser har webbsidor där du hittar kontaktuppgifter men också information som kan vara viktig för dig som konsument.

Det var allt för denna gång. Förhoppningsvis ska du inte behöva bli missnöjd med lånebolaget du anlitar, men det är alltid bra att veta hur man ska hantera en tvist om den uppstår och jag hoppas denna guide i så fall kan vara till någon hjälp.