För långivarna är SMS-lånen riktigt lönsamma, för Kronofogden ger de istället merarbete. Tittar man på den samlade statistiken som Kronofogden sammanställt mellan åren 2007-2014 så har andelen obetalda SMS-lån som går till Kronofogden ökat igen sedan trendbrottet 2010 då de obetalda lånen för första gången minskade sen sms-lånen introducerades 2006.

År 2014 gick 56 642 ärenden om obetalda SMS-lån till Kronofogden, en så hög summa har aldrig registrerats tidigare. Hur det såg ut förra året vet vi inte eftersom Kronofogden inte publicerat någon statistik på 2015 års ärenden.

2010 var ett speciellt år rörande snabblånen. Det var inte bara så att de obetalda lånen minskade, det var också ett år då ärendena var jämt fördelade mellan könen. Innan 2010 var det alltid fler män som hamnade hos Kronofogden med obetalda sms-lån, men 2010 blev det alltså ändring när hälften av ärendena rörde män och hälften rörde kvinnor. Sen 2010 har mönstret återgått och män är fortfarande överrepresenterade i statistiken för obetalda snabblån. Under 2014 var det till och med fler män än någonsin tidigare som hade problem med att betala tillbaka lånen i tid.

Den stora riskgruppen åldersmässigt är personer i kategorin 26-35 år, då flest andel av ärendena rör låntagare i detta ålderspann. Lågriskpersoner är de som är 66 år och äldre, endast mellan 1-3% av ärendena som hamnat hos Kronofogden rör obetalda lån från 66 plussare.

Är du intresserad av att ta del av statistiken i sin helhet så kan du gå in på Kronofogdens webbsida och titta bland deras statistikrapporter. All info i texten ovan är tagen från ”Snabblånerapporten”.

Av statistiken att döma är snabblåneformen inte en oproblematisk låneform. Precis som med alla lån gäller det att ha en plan för hur återbetalningen ska gå till innan man tar lånet. Man måste också vara säker på att man verkligen kan betala tillbaka lånet den dagen lånet förfaller om man inte vill få påminnelseavgifter och förseningsavgifter pålagda. Går ärendet till Kronofogden så kommer ytterligare avgifter läggas på summan som ska betalas.

Eftersom det går så snabbt och enkelt att ta ett snabblån så är det risk att man inte läser igenom villkoren ordentligt eller tar lånet på samma allvar som man gör med ett banklån där man i ett personligt möte med banken blir informerad om regler och lånevillkor. En annan sak som gör att många kanske inte ser så allvarligt på att ta ett snabblån, det är att lånesummorna är ganska små vilket gör att man kanske överskattar sin möjlighet att betala tillbaka eller missbedömer hur stora förseningsavgifterna kan bli om man inte har möjlighet att betala tillbaka lånet i tid.

För att minska riskerna med SMS-lån har lagar och regelverk stramats åt under åren. Bland annat måste kreditföretagen numer alltid göra en kreditupplysning på de som ansöker om ett lån. Dessutom omfattas lånen av ångerrätt och kreditgivarna måste ha tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva låneverksamhet.

Men mer om detta en annan gång!